FICEAn talvileiri 2016

Talvileirillä opitaan leikin lomassa

Yksi keskeisimpiä tavoitteita 2000-luvun koulutuksessa on oppilaiden kannustaminen luovuuteen, kriittiseen ajatteluun sekä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitojen kartuttamiseen. Nämä päämäärät ovat myös Finland-China Education Associationin (FICEA) talvileirin keskiössä. Uskomme, että lapset voivat oppia uusia asioita melkeinpä huomaamattaan silloin, kun oppimisprosessista tehdään hauska!

It is of the very importance for arts of education to hide the education purposes. -Vasyl Sukhomlynsky 

 

Apulaispormestari puhumassa avajaisseremoniassa

FICEAn talvileiri polkaistiin käyntiin tammikuussa 2016 yhteistyössä Tampereen ja Sastamalan kaupunkien kanssa. Eri puolilta Kiinaa saapuneet oppilaat ja opettajat ottivat ensimmäiseksi osaa FICEAn pääkonttorissa Tampereella järjestettyyn avajaisseremoniaan. 

 

Tervehdyksen Tampereen kaupungilta paikalle toi apulaispormestari Leena Kostiainen, joka vastaa alueen lasten ja nuorten palveluista. Lämminhenkisessä puheessa hän kertoi omista kokemuksistaan niin opettajana, rehtorina kuin vanhempanakin. Kostiaisen lisäksi myös oppilaat ja opettajat pääsivät tilaisuudessa ääneen ja kertoivat odotuksistaan leiriä kohtaan.

 

  

Leena Kostiainen puhumassa avajaisseremoniassa

Kiinan kouluryhmien ja FICEAn edustajia

 

Yhteistyö, luovuus, kriittinen ajattelu ja kommunikaatio
Opetusta niin koululuokissa kuin niiden ulkopuolellakin sisältänyt talvileiri suunniteltiin yhteistyössä suomalaisten koulujen ja asiantuntijoiden kanssa. Leirin aikana oppilaat saivat tutustua Pohjoismaiden kulttuuriin ja luontoon ja päästää luovuutensa valloilleen lumenveistokisassa. Tavoitteena oli tutustuttaa heidät suomalaiseen koulutukseen, jossa noudatetaan learning by doing- ja learning through playing -periaatteita. Tästä syystä leiriläisiä kannustettiin tekemään, kokemaan ja leikkimään. Tarkoituksena oli tutustuttaa heidät myös paikalliseen kulttuuriin, ja saattaa heidät opiskelemaan ja leikkimään yhdessä ikäistensä suomalaisoppilaiden kanssa.  Kaikkien aktiviteettien taustalla oli ajatus neljän pääperiaatteen eli yhteistyö- ja kommunikointitaitojen sekä luovuuden ja kriittisen ajattelun vahvistamisesta.

 

 

 

Tunneilla opiskeltiin yhdessä

Välitunnin tunnelmaa

 

Oppitunteja suomalaisittain

Kurssin suunnitteluryhmän tavoitteena oli saada oppilaat ymmärtämään kahden viikon aikana suomalaista koulutusta ja opetusmenetelmiä mahdollisimman paljon. Tästä syystä kurssisisältöjen suunnitteluun sekä vierailtavien koulujen valintaan paneuduttiin huolella.

Kouluvierailuiden aikana leiriläiset jaettiin ikäryhmiensä mukaisille luokille. Vaikka yhteistä kieltä suomalaisoppilaiden kanssa ei ollut, löysivät lapset keinot kommunikoida toistensa kanssa.

Monet oppitunnit poikkesivat huomattavasti siitä, mihin leiriläiset olivat tottuneet. Uusia kokemuksia tarjosivat muun muassa kotitaloustunnit sekä tekstiili- ja puukäsityö. Opettajat ja oppilaat tarjosivat leiriläisille apua ja auttoivat heitä oppimaan ja ymmärtämään tuntien ydinsisällöt.

 

 

Leipominen oli osa kouluvierailun ohjelmaa

Tutustumassa tekstiilityöhön


 
Tekemällä oppii

Myös liikunta kuului päivän ohjelmaan

Oppimista luokkahuoneen ulkopuolella

Niin Suomen kuin Kiinankin opetussuunnitelmat ovat korostaneet luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen tärkeyttä. Tämän tavoitteen huomioon ottaen suunnitteluryhmämme yhdisteli periaatteita opetussuunnitelman perusteista ja paikallisista opetussuunnitelmista tarjotakseen oppilaille inspiraatiota ja tietoa.

 
Tiedetunti museossa

Opiskelua kirjastossa

 

Pohjoista luovuutta

Learning by doing on yksi suomalaisen koulutuksen ja talvileirin keskeisimmistä periaatteista. Suunnitteluryhmän muotoilema luovan opetuksen kokonaisuus huipentui lumenveistokisaan, jossa leiriläisistä koostuneet tiimit ideoivat ja toteuttivat itse omat teoksensa. Kisan tuomarina toimi jääkarhumaskotti, joka ilahdutti lapsia palkintojenjakotilaisuudessa.

 

  
Oppitunti lumiveistosten suunnittelusta

Tiimi työssään

 

 

Lumesta muotoutuu pian joutsen

Palkintojenjakotilaisuus

 

Lumisia kokemuksia
Leirin aikana oppilaat pääsivät seikkailemaan pitkin lumisia maisemia yhdessä suomalaisten oppaiden kanssa. Monet leiriläisistä kokeilivat ensimmäistä kertaa elämässään erilaisia talvilajeja, kuten pulkkailua, lumikenkäilyä ja moottorikelkkailua. Lapset pääsivät myös tutustumaan pohjoisessa eläviin eläimiin ja tutustuivat tätä kautta paikalliseen luontoon. Kohokohtia olivat myös makkaranpaisto ja tiuhaan toistuneet lumisodat.

 

 
Auringonlaskun maisemissa

Naalien ruokintaa

 

Pohjoista kulttuuria

Talvileiri sisälsi myös kulttuuriin tutustumista, sillä uskomme sen tarjoavan lapsille uusia näkökulmia ja tapoja havainnoida maailmaa.

Maailman muotoilupääkaupunkina toimineessa Helsingissä vieraillessaan oppilaat tutustuivat puistoihin. Sibeliuksen puistossa he saivat kuulla tunnetuista suomalaisista muusikoista ja säveltäjistä. Tämän jälkeen aikaa jäi vielä torilla tehdyille ostoksille ja poseerauksille yhden Helsingin tunnetuimman nähtävyyden edustalla.

 


Matka Tukholmaan
Leiriläiset tutustuivat kulttuuriin myös Nobel-palkinnon synnyinkaupungissa Tukholmassa. Kierrokseen kuului vierailu Tukholman kaupungintalolla, jossa vuosittainen Nobel-palkinnonjakotilaisuus järjestetään.

 

 

Oppilaiden ja opettajien kokemuksia:

 

Mieleenpainuvin kokemus oli kouluvierailu. Aluksi me oppilaat hiukan ujostelimme, mutta lopulta olimme iloisia, kun saimme tutustua suomalaisiin koululaisiin. Joitain lapsia jopa itketti jättää hyvästit uusille kavereille vierailun jälkeen.

Zhou Zhiying

Olisi ollut parempi suunnitella omaa lumiveistostani hieman kauemmin. Huomasin kuitenkin ryhmätyöskentelyn ja tiimin kommunikaation olevan tärkeitä lopputuloksen kannalta. Ryhmässä saimme jakaa ideoita ja työtehtäviä.                                                                                 

Liu Zeyu

Tutustuttuani suomalaiseen kouluun aloin miettiä, kuinka voisin oppia tehokkaasti käyttämättä opiskeluun kuitenkaan niin monia työtunteja.

Zhang Yongchen

Englannin kielen taitoni parani kommunikoituani suomalaisten kanssa. Tekemäni kielioppi- tai ääntämisvirheet eivät olleet esteenä keskustelulle.

Chen Xinyue

Suomalaiset koululaiset auttoivat ja kannustivat minua oppitunneilla. Lähdettyämme kouluvierailulta vaihdoimme yhteystietoja ja saimme julisteet, joissa oli kaikkien oppilaiden allekirjoitukset. Liikutuin tästä eleestä paljon. Suomalainen koulu teki minuun vaikutuksen.

Liu Qiyue

Suomalaisten opettajien johdosta koululaisista tulee täällä aktiivisia oppijoita. Kokeilla ja arvosanoilla ei ole niin suurta merkitystä oppimisprosessissa. Tärkeämpää on oppia taitoja, joita he myöhemmin elämässään tulevat tarvitsemaan. Täällä ei opiskella vain kokeita varten.  

Han Genchen, opettaja

Suomessa opettajat lopettavat tunnit ajallaan ja niiden välissä on 15 minuutin tauko. En tunne oloani uupuneeksi opiskeltuani täällä.

Yang Shuhang

 

Mielestäni talvileiri kouluvierailuineen, uusine oppimiskokemuksineeen ja matkoineen oli ainutlaatuinen kokemus. Se erosi huomattavasti aiemmista leireistä, joille olen oppilaideni kanssa osallistunut. Tämä talvileiri todella panostaa oppimiseen. Myös oppilaideni käytöstavat paranivat leirin aikana.

Zhao Suxia, opettaja

Suurimman vaikutuksen minuun teki suomalaisten oppilaiden omatoimisuus, josta soisin meidänkin oppilaiden ottavan mallia. Kouluissa oli paljon kiinnostavia sisältöjä ja tekemällä oppimista. Koenkin, että olemme nähneet nyt osan suomalaisen koulun ydintä. Leiriläiset oppivat paljon koululaisilta täällä.

Ren Luyan, opettaja

Tämä on ensimmäinen kerta, kun näen näin paljon lunta. Yllättäen täällä ei kuitenkaan tunnu niin kylmältä, kuin mitä lämpötilojen perusteella oletin. Täällä on ollut mukavaa ja koen, että voimme oppia Suomelta paljon. Vesi, ruoka ja ilma ovat puhtaita ja ihmiset ystävällisiä. Oppilaani oppivat leirillä paljon uusia asioita.

Wang Jingling, opettaja


Oppilaat jakamassa kokemuksiaan leiristä

Talvileiri mediassa

Monet median edustajat olivat paikalla tutustumassa Kiinasta saapuneisiin vieraisiin ja ikuistamassa heidän kohtaamisiaan suomalaisten koululaisten kanssa.

 

 


Median haastateltavana


Aamulehti oli mukana kouluvierailulla Pirkkalassa


Paikallislehti Pirkkalaisen artikkeli


Vierailu Ranualla herätti kiinnostusta Kuriirin lukijoissa

Kahden viikon matkallaan leiriläiset oppivat paljon ja solmivat uusia ystävyyssuhteita. Leiriin mahtui niin leikkiä, kyyneleitä kuin nauruakin. Toivomme, että matka ja sen tarjoamat opit säilyvät heidän muistoissaan vielä pitkään.

Seuraavaksi FICEA suuntaa katseensa kesäleiriin 2016!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JoomShaper