Ohjelma modernin ammattikoulutusjärjestelmän luomiseksi (2014-2020)

Moderni ammatillinen koulutus on pääroolissa yhteiskunnan toimivuuden takaamiseksi, kouluttaen työntekijöitä yhteiskuntaan  ja avustaen heitä kehittämään työuriaan. Toimiva ammatillinen koulutus edistää koko koulutusjärjestelmää monipuolisesti eri aloilla ja on kytköksissä erityisesti teollisuuden modernisaatioon sekä teknologia- ja  maatalousaloihin, jotka nähdään Kiinassa erityisen tärkeinä talouden kasvun edistämiseksi ja ihmisten elinolosuhteiden parantamiseksi. 

 

Nopean kasvun, muutoksen  ja teollisuuden kehityksen myötä on tärkeää taata koulutuksen avulla työntekijöille spesifejä teknisiä kykyjä. Erityisesti kansainvälisen finanssikriisin jälkeen USA, useat EU-maat, Japani, Venäjä sekä muut valtiot toimivat modernin ammattiopetuksen kehittämiseksi tavoitteena erityisesti kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen. Kiina on myös kehittänyt koulutusjärjestelmäänsä uudistus- ja avautumispolitiikastaan lähtien. Ammatillinen opetus on kehittynyt nopeasti ja yhteistyöstä yritysten ja koulujen kanssa on läheisempää.

 

Kiinassa on kuitenkin vielä haasteita ammatillisen koulutuksen kehittymiselle. Ammattikoulut nähdään vähemmän houkuttelevina kuin muut koulut, ammatillisen koulutuksen konseptit ja koulutustavat ovat kansainvälisessä kontekstissa jäljessä, yhteistyö yritysten ja instituutioiden välillä on vielä suhteessa pientä ja yleisiä rakenteita, sääntelyä ja kansainvälistä yhteistyötä pitää vielä kehittää. 

 

Yleisen tason päämäärä Kiinan ammatillisen koulutuksen modernisoinnissa on tehdä ammattikoulutuksesta tärkeämpi osa kansallista koulutusjärjestelmää. Modernin ammattikoulutuksen rakennetta pitäisi kehittää vuoteen 2015 mennessä ja erityisesti ammattikoulutuksen edistämistoimintaa ja julkisuuskuvan parantamistoimia laajentaa. Hallinnollisten rakenteiden pitäisi olla vahvempia, henkilöstön koulutusta pitäisi järjestää useammilla tasoilla ja koulutusta tulisi järjestää markkinaohjautuvasti ja ottaen huomioon kansalliset kehittämisstrategiat. Koulujen ja yritysten yhteistyöjärjestelmää, jonka tavoitteena on syvempi koulutuksen ja tuotannon välinen integroiminen, kehitetään eteenpäin.

 

Vuoteen 2020 mennessä modernin ammatillisen koulutuksen järjestelmä pitäisi olla alustavasti muodostettu Kiinassa. Modernin ammatillisen koulutuksen konseptien pitäisi olla läheisesti kytköksissä yhteistyöhön koulutusinstituuttien ja yritysten välillä ja opittavien taitojen pitäisi olla molempien tahojen edistämiä. Ammatillisen koulutuksen järjestelmä, sisältäen instituutioiden struktuurit, pitäisi adaptoida sopimaan yhteen taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden kanssa. Politiikkaa ja sääntelyä pitäisi uudelleenjärjestellä tehokkaamaksi ja useita korkean tason ammattillisia kouluja eri koulutuksen tasoilla on tarvetta perustaa. 

 

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen perusperiaatteet Kiinassa ovat valtiontason suunnittelu, markkinavetoinen näkökulma, koulutuksen, teollisuuden ja tuotannon integroiminen ja kaikentasoisen ammattikoulutuksen koordinoitu kehitys. 

 

Muita tärkeänä nähtäviä tavoitteita ovat toisen asteen ammatillisen koulutuksen instituuttien vahvistaminen, ylemmän tason ammatillisen koulutuksen struktuurin optimoiminen, koulutusjärjestelmien toisiaan lähentymisen edistäminen ja laadunvarmistusjärjestelmän kehittäminen. Opetussuunnitelmaa ja ammatillisen koulutuksen opettajien koulutusjärjestelmää on tarkoituksenmukaista uudistaa. Digitalisaatiota pitää nopeuttaa ja tavoitteena on kehittää avoin ammatillisen koulutuksen informaatiojärjestelmä 

JoomShaper