Suomen koulutus liikkeellä: Haidian International Educational Experts Serial Forum in Beijing

30. lokakuuta 2017 Haidian International Educational Experts Serial Forum aloitti keskustelun suomalaisen tieteiden välisen opetuksen tuomisesta Pekingin Five-One peruskouluun. Tämä foorumi on saanut kansainvälistymisen käytäntöön Haidianin peruskoulussa. Samanaikaisesti kolmas Kiina-Suomi koulutuksellinen vaihto- ja harjoittelutapahtuma oli sidoksissa foorumiin edistäen jatkuvaa vaihtotoimintaa ja koulutusyhteistyötä FICEA:n ja paikallisen koulun välillä.

 

Tapahtumassa oli kolme osiota: avointa keskustelua, keskustelua työpajoissa ja saavutusten esittelemistä. Osiot kestivät yhteensä viikon. Foorumi kohdistui ongelmiin, jotka olivat nousseet esille kahdesta aikaisemmasta tapahtumasta.

Kansallinen opetusministeriö esitti ohjeen yhtenäiseen opetussuunnitelmaan (kattavaan käytännön toimintaan) peruskouluissa ja lukioissa kiinnittääkseen huomiota aineiden yhdistämiseen, erityisesti opetussuunnitelman ja oppituntien kohdalla. Koulutuspohjaista toimintaa kuten seminaareja, oppituntien tarkkailua ja arviointia sekä teemapohjaisten symposiumien järjestämisen tavoitteena oli luoda institutionaalista tutkimusta opetussuunnitelmalle ja luokkahuonetoiminnalle.

 

Aamulla 30. lokakuuta FICEA:n pääsihteerinä ja varapuheenjohtajana toimiva Li Dong, Suomen koulutusalan asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat Ali, Matti, Paula ja Pia, kansainvälisen vaihto- ja yhteistyötoimiston päällikkö Hao Ping Haidianin koulutuslautakunnasta, Haidianin koulutustieteiden akatemian johtaja Yan Shunlin, Wanshoun hallinnollisen keskuksen johtaja Li Cheng, Five-One peruskoulun rehtori Chen Shan, puoluesihteeri Zhao Lixin, Pekingin Xingfu Suyang koulutustutkimusyhdistyksen jäsenet sekä monet muut opettajat osallistuivat avoimeen seremoniaan.    

Rehtori Chen Shan toivotti suomalaiset vieraat sekä muut osallistujat lämpimästi tervetulleeksi seminaariin ja ilmaisi, että hän odottaa innolla kuuluisan suomalaisen opetuksen juurtumista ja kehittymistä Five-One peruskoulussa.

Varapuheenjohtaja Li Dong huomautti, että koulutuksen kansainvälistymisessä opetuksen tulisi perustua tiettyyn kurinalaisuuteen. Tämä voisi luoda enemmän tilaa ajatuksille ja tutkimukselle. Hän esitti tapahtuman olevan opetuksen tutkimiseen suuntautunut. Toimistopäällikkö Hao Ping havainnollisti suunnitelmia Haidianin opetuksen kansainvälistämisestä. Hän puhui suuresti Five-One peruskoulun saavutuksista koulutusvaihdon ja yhteistyön alalla.

Seremonian jälkeen järjestettiin neljät aihepohjaiset symposiumit Li Dongin ja neljän suomalaisen opettajan johdolla. He keskustelivat Suomen tieteidenvälisen opetuksen teoriasta ja sen harjoittamisesta, peruskäsitteistä ja toteutusstrategioita ilmiöpohjaisen oppimisen edistämiseksi. Lisäksi puhetta oli myös kotitalouden opetussuunnitelman luonteesta ja merkityksistä sekä opetuksen arvioinnin kriteereistä ja arvoista. Tämän lisäksi he pitivät neljä oppituntia, joista kolme (matematiikka, luonnontiede ja englannin kieli) käytiin yhdessä luonnontieteidenvälisenä opetuksena ja neljäntenä oli kotitalouden oppitunti. Symposiumien ja oppituntien aikana osallistujilla oli tilaisuus esittää kysymyksiä ja osallistua kiivaaseen keskusteluun sekä vaihtaa ajatuksiaan.

 

Vaikutelmia mielenkiintoisilta ja innovatiivisilta oppitunneilta

-          Tuntirakenne

Pian kotitalouden tunnilla oppilaat tekivät pitsaa leivänpalasista. Pia kertoi kotitaloudesta ja etikettikulttuurista pitsan valmistusprosessin aikana. Oppilaat kokivat oppimista tekemällä.

Matin tiedetunti oli hyvin tasapainotettu matematiikan ja tieteen välille. Oppilaat syventyivät universumin mysteereihin samalla syventäen ymmärrystään universumista matemaattisen ajattelun kautta.

Kahden oppitunnin sisältö heijasti hyvin yhdistetyn opetuksen hyviä puolia murtaen perinteisiä opetuksen ja oppimisen arvomaailmoja. Aineiden yhdistämistä voisi tapahtua luonnostaan ja samaan aikaan, kun opetus ja oppiminen edistyvät.

-          Tuntisuunnitelma

Yhdistetty opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijoille laajasti erilaisia lähestymistapoja oppimiseen - sisällöltään esimerkiksi tarkastelua ja toimintaa suunnitelmien pohjalta. Tiedetunnilla oppilaat pelasivat peliä ”What are in the universe – Mitä universumissa on?”. Matti esitteli pelien kautta oppimista tällä tunnilla älykkäästi yhdistäen laskuja ja tieteellistä ajattelua. Paula yhdisti englannin opiskelun kotitalouteen.  Oppilaat saivat hauskan kokemuksen tunnilta, missä kielen opiskelu oli yhdistetty jokapäiväiseen elämään.

          Näiden kahden oppitunnin tarjoamat kokemukset ja pelit olivat käytäntöönpanoa tieteiden väliselle opiskelulle. Niiden pohjimmainen tarkoitus oli tarjota nautinnollinen oppimiskokemus opiskelijoille.

-          Opettajat tarvitsevat ammatillista osaamista

Ali piti arviointitunnin matematiikasta. Tunnilla oppilaat tekivät helppoja laskuja, numeroiden täyttöä ja graafista algebraa. Opettaja siirtyi numeroista grafiikkaan painottaen algebraa selkeästi. Samaan aikaan hän keräsi tietoa jokaisen opiskelijan oppimisesta. Täten hän on kykeneväinen luomaan pohjaa tulevan opetuksen suuntaamiseen.

Paula kieltäytyi kääntäjistä englanninkielen tunneilla. Sen sijaan hän onnistui kommunikoimaan oppilaiden kanssa pelien kautta. Oppilaat olivat aktiivisia ja osallistuivat suuresti oppimisprosessiin.

       Pidetyt oppitunnit osoittivat, että aineiden välisellä opetuksella on suurempi tarve opettajien opetusosaamiseen. Opettajien on tarve tunnistaa luokkahuoneopetuksen luonteet, jotta he voisivat opettaa taidolla ja helpommin. Jotta voitaisiin varmistaa menestyksekkäämmän aineidenvälisen opetuksen toteutuminen, instituutioiden tulisi tarjota tukea opettajien ammatilliseen kehittymiseen, erityisesti heidän opetustutkimustaitojen kehittämiseen.

JoomShaper