Suomalaista koulutusta Pekingin Wuyi-ala-asteella

”Suomalaiset koulutusalan asiantuntijat Kiinassa”- projekti, jonka FICEA aloitti 2017, on toiminnassa. FICEA, yhdessä Pekingin Wuyi-ala-asteen kanssa, järjestivät Kiina-Suomi Yhteistyöllisen Koulutusohjelman, jonka yleisenä teemana on opiskelijoiden sisimmän potentiaalin kasvattaminen.

19. huhtikuuta järjestettiin ”Kiina-Suomi Yhteistyöllisen Koulutusohjelman” lopullinen tarkistuskokous Pekingin Wuyi-ala-asteella. Johtaja Yunquan Lu Haidianin Koulutuskomissiosta, varajohtaja Tu Yongyong Haidianin hallituksen valvontavirastosta, dekaani Yinghui Wu Haidianin Koulutus-ja tiedeakatemiasta, johtaja Li Cheng Wanshoun opetuspiiristä, puheenjohtaja Jari Anderson FICEA:sta, varapuheenjohtaja Dong Li FICEA:sta, kolme suomalaista koulutusalan asiantuntijaa, rehtori Shan Chen Pekingin Wuyi-ala-asteelta, sihteeri Lixin Zhao Wuyi-ala-asteelta, ja noin 130 opetusalan toimijaa olivat läsnä päätösseremoniassa.

Päätösseremoniassa esitettiin lyhyt dokumentti, joka kertasi koko viikon koulutusohjelman ja tärkeimmät kohokohdat. Opettajat kertoivat heidän koulutuksestaan, oppimisestaan ja inspiraatiostaan, jotka heräsivät suomalaisen koulutuksen piirteistä ja opettamisstrategioista. Pääsihteeri Dong Li, Kiina-Suomi-yhteistyön suurlähettiläänä, ylisti Pekingin Wuyi-ala-asteen laajoja saavutuksia, etenkin koulun opettajien täsmällisestä oppimisinnosta. Jatkossa Li odottaa molemminpuolisen koulutuksen parantamisen saavuttamista, sekä resurssien täydentämistä, samanaikaisesti syventämällä Pekingin Wuyin ala-asteen kanssa tehtyä yhteistyötä. Wuyi-ala-asteen rehtori, Shan Chen, ilmaisi kiitollisuutensa Haidianin Koulutuskomissiolle ja FICEA:lle, sekä tiivisti viikon aikana saamansa hyödyt. Lisäksi rehtori Chen odottaa innolla FICEA:n kanssa tehdyn yhteistyön syventämistä tulevaisuudessa.

Myös johtaja Yunquan Lu Haidianin Koulutuskomissiosta piti tärkeän puheen päätösseremoniassa. Hän osoitti, että paikallisen koulutuksen kansainvälisyyden tehostaminen on yksi kymmenestä prioriteettiprojektista kansallisessa ”13. viiden vuoden suunnitelmassa”. Haidianin alue nostaa koulutuksen kansainvälisyyden tehostamisen suureen arvoon, joten antaa vahvan tuen ”Kiina-Suomi Yhteistyölliselle Koulutusohjelmalle”. Tämä antaa intellektuaalista tukea koulutuksen laadun edistämiselle, sekä koulujen edistämisen realisointiin, mutta myös laajentaa paikallisten piirien korkealaatuisia koulutusresursseja, mikä kehittää paikallista koulutusosaamista yhä pidemmälle. Lisäksi johtaja Lu asetti suuria odotuksia Pekingin Wuyi-ala-asteele, joka voisi omaksua suomalaisen koulutuksen hyviä puolia ja hyödyntää paikallista koulutusta saavuttaakseen uudistusta tulevaisuuden koulutuksessa.

Jari Andersson, Sastamalan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Sylvään koulun rehtori, sekä FICEA:n toimitusjohtaja jakoi perspektiivinsä koulutusohjelmasta. Hän painotti, kuinka FICEA on saavuttanut laajan yhteistyöverkoston Kiinassa; FICEA odottaa innolla yhteistyön edistämistä Pekingin Wuyin ala-asteeseen ja Haidianin Koulutuskomissioon.

”Kiina-Suomi Yhteistyöllisen Koulutusohjelman” ensimmäinen vaihe piti lopulta sisällään 18 oppitunnin tarkkailua, 18 oppitunnin arviointia ja 5 temaattista luentoa. Vaiheeseen osallistui noin 900 opetusalan henkilöä, joten suunniteltu tavoite täyttyi. Ohjelman ensimmäisen vaiheen lopussa molemmat osapuolet haluaisivat syventää keskinäistä yhteistyötä ja saavuttaa koulutuksellista uudistusta ja yhdistymistä.

 

Päätösseremoniassa FICEA ja Pekingin Wuyi-ala-aste virallisesti allekirjoittivat yhteistoimintasopimuksen ”Kiina-Suomi Yhteistyölliseen Koulutusohjelmaan” ja vaihtoivat ideologisia lahjoja. Eloisassa ilmapiirissä molempien osapuolten edustajat virallisesti käynnistivät Kiinan ja Suomen välisen koulutuksellisen yhteistyön.

JoomShaper