Xiejiawanin koulun katsaus FICEA-yhteistyöhön

Xiejiawanin koulun katsaus FICEA-yhteistyöhön

Koulumme on kehittänyt viime aikoina opetusta suomalaisten opetusalan ammattilaisten johdolla. Olemme paitsi kehittäneet opetusmenetelmiä myös luoneet omia oppimateriaaleja koulun käyttöön. Koulukohtaisen opetussuunnitelman uudistaminen on ollut siten laajamittaista.

 

Oma oppimateriaali käyttöön

Kehitimme koulullemme oman kirjasarjan yhteistyössä suomalaisten opetusalan ammattilaisten kanssa. Tarkoituksemme oli luoda systemaattisesti etenevä ja eheä oppimateriaali, joka innostaisi lapsia oppimaan. Kehitimme kirjasarjaa saamamme palautteen pohjalta ja pidimme myös viikon mittaisen koulutuksen FICEAn puheenjohtajan, rehtori Jari Anderssonin, kanssa.

 

Kiinan kieli ja kirjallisuus

FICEAn varapuheenjohtaja Pekka Pellinen vieraili koulussamme esittelemässä suomalaisia oppimateriaaleja ja korosti kansallisen opetussuunnitelman huomioimista kirjasarjan luomisessa. Hän toi myös esiin mahdollisuuden painottaa ilmiöpohjaista oppimista materiaaleissamme. Kirjasarja on jo otettu koulussamme käyttöön, mutta jatkamme sen kehittämistä myös tulevaisuudessa.

Matematiikka


FICEAn vierailuun osallistui myös joukko eri oppiaineiden opettajia Suomesta. Matematiikan opettaja Hellevi Putkonen esitteli käyttämiään oppimateriaaleja ja tarjosi hyödyllisiä neuvoja matematiikan opettamiseen.

Englanti

 

 

 

 

 

 

 

Englannin opettaja, oppimateriaalikirjailija ja Fulbright-stipendiaatti Leena Semi toivoi oppikirjojen auttavan löytämään itselle sopivat tavat oppia.

 

P.E. and Art

Ylöjärven yhtenäiskoulun rehtori Satu Sepänniitty-Valkama luennoi sen sijaan liikunnan ja taideaineiden oppimateriaaleista. Hän kehotti ottamaan taideaineiden opetuksessa huomioon myös alueen paikallisen kulttuurin ja hyödyntämään sitä oppitunneilla.

Suomalaisten vierailijoiden tarjoamien neuvojen pohjalta koulumme opettajat alkoivat pohtia tapoja uudistaa opetusta. Keskiössä oli oppilaiden yksilöllisyyden ja erilaisten oppimistapojen huomioiminen. Tekemiimme oppimateriaaleihin myös lisättiin uusia teemakokonaisuuksia.

Opetustyön kehittäminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuluneen vuoden aikana koulumme opettajat ovat seuranneet myös toistensa opetusta osallistumalla oppitunneille. Myös muiden koulujen opettajat ovat vierailleet koulussamme. Tuntien jälkeen opettajat ovat kokoontuneet keskustelemaan ja antamaan palautetta toisilleen. Vuoden aikana tapaamisia järjestettiin lähes viisisataa ja niistä olikin suuri apu opetuksen kehittämiselle.

 


Kuva 1: Esimerkkiluento

 


Kuva 2: Koulun pääopettajat luennoimassa


Kuva 3: Uudet opettajat luennoimassa

Alueen opettajat kilpailemassa

Opettaja Wu Qinyin kutsui koulumme osallistumaan keväällä alueemme peruskoulun opettajille suunnattuun opetuskilpailuun. Qinyin valmistautui kilpailuun yhdessä muiden opettajien ja rehtori Liu Xiyan avustuksella. Hänen järjestämänsä debatointitunti sijoittuikin lopulta kisan ensimmäiselle sijalle. Tunnin lähtökohtana oli teemaoppimisen hyötyjen ja oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen.


Kuva 1: Rehtori Liu Xiya ja opettaja Wu Qingyi pitivät oppitunnit samoista aiheista eri opetusmenetelmiä hyödyntäen


Kuva 2:
Wun debatointitunti. Aiheena on yhden lapsen politiikasta luopuminen.


Kuva 3:  Oppilaat vastaamassa kysymyksiin.


Kuva 4: Innokkaat aplodit


Kuva 5: Kilpailun voittaminen oli upeaa, mutta yhdessä työskentely ja ryhmän kehitys merkittävämpää.    — Koulun pääopettaja
Väittelyn lähtökohtana oli teemaoppiminen ja oppilaista välittäminen. — Wu Qingyi

 

Sama aihe, eri opetustavat

Koulumme opettajat ja suomalaiset vieraat pitivät vuorotellen oppitunteja samoista aiheista. Tarkoituksena oli esitellä erilaisia lähestymistapoja saman aiheen opettamiseen. Koulumme opettaja Chen Yong piti pylväsdiagrammeja käsittelevän matematiikan tunnin yhdessä Hellevi Putkosen kanssa.

Hellevin oppitunti osoitti upeasti, kuinka leikki ja oppilaan yksilöllisyys voidaan ottaa koulussa huomioon — Chen Yong
Liu Sijing ja Leena Semi käsittelivät englannin tunneillaan aikamuotojen opettamisen menetelmiä. Viimeisenä opettajat Deng Xilu ja Satu Sepänniitty-Valkama pitivät kaksi teemaoppimisaiheista oppituntia.


Opetusalan uutena tulokkaana olen erityisen kiitollinen siitä, että olen saanut jakaa saman lavan Leenan kanssa. Kokemus on ollut yksi opetusurani merkittävimpiä. —Liu Sijing
Suomalaiset opettajat esittelivät vierailun aikana maansa koulutusta.


Vaikka välillämme on hurja etäisyys ja paljon kulttuurieroja, jaamme silti saman näkemyksen jokaisen lapsen arvostamisesta. Ketään ei jätetä yksin. — Deng Xilu

Opettajien koulutus

FICEAn varapuheenjohtaja, koulutusneuvonantaja ja tutkija Dong Li vieraili Xiejiawanin ala-asteella 8. lokakuuta 2015. Hän tutustui vierailullaan kouluumme sekä sen oppilaisiin ja opettajiin.

Myöhemmin tammikuussa 2016 Dong Lin tutustuttua matematiikan, kiinan ja englannin kielen opiskeluun, hän antoi kommentteja kursseista ja opetuksesta, pohjaten näkökulmansa suomalaisen ja kiinalaisen koulutusjärjestelmän eroihin.

Maaliskuun vierailullaan Dong Li seurasi kuuden eri aineen oppitunteja ja piti myöhemmin iltapäivällä työpajan kustakin. Tavoitteena oli auttaa opettajia ymmärtämään paremmin oppikirjojen yhtenäisyyden merkitystä, tutustuttaa heidät erilaisiin opetusmenetelmiin eri-ikäisille oppilaille, korostaa oppilaiden henkilökohtaista kehitystä ja lisätä oppilaiden välistä yhteistyötä.Kesä- ja heinäkuun vaihteessa Dong Li vieraili uudelleen koulullamme kahdeksan suomalaisen opettajan voimin.


He jakoivat ajatuksiaan suomalaisista koulutusperiaatteista, kuten tekemällä oppimisesta, oppiaineiden integraatiosta ja ”vähemmän on enemmän” -periaatteesta.


Jari Andresson esitteli suomalaisen opetussuunitelmauudistuksen ydintä, eli sitä, mitä ja miten suunnitelmaa on uudistettu. Uudistuksen pääteemana oli muun muassa oppimaan oppiminen.

 
Satu Sepänniitty-Valkama kertoi opetussuunnitelmauudistusten ja teemaoppimisen merkityksestä oppilaiden kasvulle, kun taas Pekka Pellinen esitteli suomalaisia e-kirjoja ja e-oppimista.Myös Hellevi Putkonen kertoi ideoistaan koulutusyhteistyön lisäämiseksi ja opetusmenetelmien arvioimiseksi.


Leena Semi puolestaan korosti kulttuurin ja käytännön taitojen merkitystä englannin opetuksessa. Hän totesi, että oppilaan kasvu ja kehitys tulisi aina asettaa opetuksessa etusijalle.

 

 

Kiitokset Chongqingilta

Ymmärsimme vuoden yhteistyön jälkeen, kuinka suomalaisen koulutuksen arvot ja opetusmenetelmät ovat hyödyksi oppilaille. Pyrimme kehittämään näitä ohjenuoria noudattaen omaa kouluamme myös tulevaisuudessa.
Koulutuksemme huomioitiin myös suuressa opetusalan konferenssissa, kun yli 400 johtajaa, rehtoria ja opettajaa Chongqingista kerääntyi keskustelemaan opetuksen uusista suunnista.


Kuva 1: Xiaoliang Xiong, Jui Long-alueen opetushallituksen johtaja, toivotti vieraat tervetulleiksi.


Kuva 2: Chunyan Gong, Chongqingin kaupungin opetusarviointi-instituutin rehtori, piti tapahtumassa puheen.

 

Molemmat heistä olivat tyytyväisiä yhteistyöhömme Suomen koulutuksen parissa ja rohkaisivat tekstikirjojen, luokkakeskustelujen sekä opettajien koulutuksen kehitystä tulevaisuudessa. He esittivät onnittelunsa saavutuksistamme ja kertoivat kiitoksensa FICEAlle, joka on auttanut kehittämään koulutusta Chongqingissa.

Koulu on oppilaiden hyvän osaamisen ansiosta sijoittunut korkealle Chongqingin opetusarviointiviraston listauksessa. Tämä saavutus kohottaa itseluottamustamme ja kannustaa meitä tutkimaan teemaoppimiskeskeistä opetussuunnitelman uudistusta vielä enemmän.

Vaikka kesäloma on jo alkanut, tutkimusmatkamme ja keskusteluille ei näy loppua…

JoomShaper