Finnish Experts in China-fin

30. lokakuuta 2017 Haidian International Educational Experts Serial Forum aloitti keskustelun suomalaisen tieteiden välisen opetuksen tuomisesta Pekingin Five-One peruskouluun. Tämä foorumi on saanut kansainvälistymisen käytäntöön Haidianin peruskoulussa. Samanaikaisesti kolmas Kiina-Suomi koulutuksellinen vaihto- ja harjoittelutapahtuma oli sidoksissa foorumiin edistäen jatkuvaa vaihtotoimintaa ja koulutusyhteistyötä FICEA:n ja paikallisen koulun välillä.

23. päivä tammikuuta 2018 FICEA:n asiantuntijat suorittivat viikon pituisen arvioinnin: paikan päällä kysymällä, teemakohtaisilla tunneilla, erilaisella tuntijärjestelyllä muun muassa luonnontieteiden, matematiikan ja englannin tunneilla.

”Suomalaiset koulutusalan asiantuntijat Kiinassa”- projekti, jonka FICEA aloitti 2017, on toiminnassa. FICEA, yhdessä Pekingin Wuyi-ala-asteen kanssa, järjestivät Kiina-Suomi Yhteistyöllisen Koulutusohjelman, jonka yleisenä teemana on opiskelijoiden sisimmän potentiaalin kasvattaminen.

Monen vuoden yhteistyökumppanit FICEA ja NIES (Kiinan koulutustiedeopisto) perustivat yhteisesti kahden maan välisen Koulutusalan Innovaation Tutkimuskeskuksen Pekingissä huhtikuussa 2017. Tutkimuskeskuksen keskeisinä toimenpiteinä ovat teoreettiset tutkimukset, käytännön tuki sekä opetusalan viestintä.

Xiejiawanin koulun katsaus FICEA-yhteistyöhön

Koulumme on kehittänyt viime aikoina opetusta suomalaisten opetusalan ammattilaisten johdolla. Olemme paitsi kehittäneet opetusmenetelmiä myös luoneet omia oppimateriaaleja koulun käyttöön. Koulukohtaisen opetussuunnitelman uudistaminen on ollut siten laajamittaista.

FICEA osallistui viidenteen erityisopetusta, akateemista koulutusta ja humanististen alojen vaihto-ohjelmaa käsittelevään tapahtumaan.

Myös FICEAn asiantuntija Leena Laine kutsuttiin 15. joulukuuta 2015 Lanzhoussa järjestettyyn tapaamiseen. 

Suomalaisia rehtoreita vieraili Tsinghuan yliopiston yhteydessä toimivan peruskoulun satavuotisjuhlassa Pekingissä. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin myös Global Future School Conference sekä Basic Education Forum. Suomalaisia rehtoreita paikalla edusti Satu Sepänniitty-Valkama ja Mika Rantala, jotka osallistuivat 17.10. järjestettyyn juhlaan yhdessä FICEAn pääsihteerin Dong Lin kanssa. 

Suomalaiset rehtorit osallistuivat Chonqingissa järjestettyyn Future Educator Growth -konferenssiin, jossa keskusteltiin pilvipalveluiden hyödyntämisestä opetuksessa.

 Tapahtuma järjestettiin 28. lokakuuta Chongqingissa Xiejiawanin peruskoulussa. Matkaan osallistunut FICEAn hallituksen jäsen, kansanedustaja Arto Satonen ja Chongqingin kunnallisjohtajat pitivät puheenvuorot avajaisseremoniassa, jossa oli paikalla noin 600 opettajaa ympäri Kiinaa.

 

Kaksipäiväinen konferenssi koostui eri alafoorumeista, paikallisten opettajien koulutuksesta, pilvipalveluaiheisista esitelmistä sekä lukuisista luennoista. 

Tapahtuman alafoorumit keskittyivät eri luokka-asteisiin ja niitä koskeviin ajankohtaisiin teemoihin. Esimerkiksi keskikoulufoorumin teemana oli “opetussuunnitelmien integraatio ja koulutusuudistuksen vaikutukset” ja ammatillisen koulutuksen foorumin teemana “ammatillisen ja henkilökohtaisen kehityksen yhteys paikalliseen taloudelliseen kehitykseen”. 

 

Avajaisseremonian jälkeen Arto Satonen sekä FICEAn hallituksen jäsenet Pekka Pellinen ja Dong Li pitivät puheet Suomen opetussuunnitelmauudistuksesta sekä Suomen koulutusjärjestelmän vahvuuksista. Arto Satosen mukaan sekä suomalaisella että kiinalaisella koulutuksella on omat vahvuutensa, joista ottaa oppia. Hän totesi molempien maiden koulutuksen tasoa voitavan parantaa yhteistyön ja lisääntyvän kommunikaation keinoin.

 

Hepingin alueen koulutusyksikön järjestämä kansainvälinen koulutusseminaari järjestettiin 31.10.2015 jo kuudetta kertaa. Yhteistyössä tapahtumaa oli järjestämässä myös Finland-China Education Association, Hepingin opettajakoulutuslaitos, Tianjin No. 20 peruskoulu, Hepingin kasvatushallinto- ja informaatiokeskus sekä Hepingin nuorisokeskus. Tapahtuman teemana oli tällä kertaa tulevaisuuden koulujen opetussuunnitelmat, ja aihetta käsiteltiin niin luennoilla, avajaisseremoniassa kuin keskustelutilaisuuksissakin.

Ryhmä suomalaisia koulutusalan asiantuntijoita ja rehtoreita osallistui syksyllä 2015 järjestettyihin kasvatusalan foorumeihin ja konferensseihin Kiinassa. Matka oli FICEAn järjestämä, ja sisälsi muun muassa kouluvierailuita sekä tapaamisia paikallisten kasvatusalan johtajien kanssa. Matka tarjosi kiinalaisille asiantuntijoille mahdollisuuden saada tietoa suomalaisen koulutuksen keskeisimmästä piirteistä.

JoomShaper