Järjestäjät


Finland-China Education Association

Suomen Rehtorit ry 

 

Yhteistyössä


Tampereen kaupunki

 

Sastamalan kaupunki

Rovaniemen kaupunki

 

 

Mediatuki


www.jyb.com

Bacid Education Review

 

 

Kumppanit


Chongqing Educational Evaluation Institution

Association of Principals of Guangdong Province

  

National(China) Institute of Education Sciences
 
Tammerkosken lukio

ICP 2015


 

 

  

ICP:n kahdestoista kansainvälinen kokous järjestettiin Helsingissä Finlandia-talossa. FICEA kutsui tapahtuman yhteistyökumppanina yli 100 kiinalaista rehtoria ja muuta koulutusalan ammattilaista Suomeen keskustelemaan koulutusalan kysymyksistä. Kiinalaisdelegaatio oli yksi konferenssin suurimmista ulkomaalaisista ryhmistä.

 

ICP-kokouksessa vieraana oli laaja kirjo kasvatusalan ammattilaisia. Puhujat esittivät monipuolisia näkemyksiä sekä alan teoreettisista että käytännönläheiseistä kysymyksistä. Kokouksen teemana oli “Leading Education Design”, joten tapahtumassa keskityttiin kasvatusalan tuoreimpiin suuntauksiin ja kehitysnäkymiin. Yksi kokouksessa vahvimmin esille tulleista aiheista oli teknologian integroiminen opetukseen.Tämän nähtiin mahdollistavan oppimisen tuominen olennaisemmaksi osaksi oppilaiden jokapäiväistä elämää. 

 

Kokouksessa pohdittiin myös sitä, millaisia tekijöitä voidaan pitää onnistuneen koulutuksen mittareina. Tällaisiksi kriteereiksi katsottiin muun muassa kasvatuksen kautta saadut kyvyt saavuttaa henkilökohtaiset tavoitteensa ja taidot vaikuttaa yhteiskuntaan. Kokouksessa nostettiinkin usein esille, että oppimisympäristöjen tulisi vastata erilaisten oppijoiden yksilöllisiin oppimistarpeisiin ja kannustaa oppilaiden innostusta oppimiseen ja aktiiviseen osallistumiseen. Koulujen olisi myös tärkeää jatkuvasti kehittää ja reflektoida toimintaansa.

 

Puhujatilaisuuksien lisäksi konferenssiin kuului myös useita alafoorumeita ja workshoppeja. Aiheina oli muun muassa Suomen koulutusjärjestelmä ja opetussuunnitelmauudistuksset, johtajuus ja hallinto sekä oppimispelit ja perusopetuksen laadunarviointi.

 

ICP tarjosi kansainvälistymismahdollisuuden kasvatusalustan toimijoille.

Alan kasvava fokus globaaleissa teemoissa, kuten kansainvälisessä vaihdossa ja yhteistyöalustoissa lisääkin verkostoitumistapahtumien merkitystä ja kysyntää. Kansainvälistyminen tarjoaa mahdollisuuden saada uusia näkökulmia kansallisiin tarpeisiin vastaamiseen kasvattaen samalla ymmärrystä muiden toimijoiden kohtaamista mahdollisuuksista ja ongelmista.

 

JoomShaper